بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

روز ملی صنعت و معدن

به بهانه روز ملی صنعت و معدن

مِبکو پیشرو در سرمایه‌گذاری صنعت و معدن رشد صنعت معدن ایران به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌است. در همین راستا همزمان با روز ملی صنعت و معدن به اهمیت نقش سرمایه‌گذاری در توسعه این حوزه راهبردی و نقش‌ گروه مبکو در پیشرانی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری معدنی پرداخته می‌شود. آنچه […]

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی

فصلی نو در سرمایه گذاری با هوش مصنوعی

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در سال‌های اخیر پیدایش مفهوم هوش مصنوعی، تغییروتحولات زیادی را برای جامعه بشری به ارمغان آورده و فرآیند هوش انسانی را در مسیر ماشینی شدن قرار داده‌است. بنابراین باتوجه به‌رشد و توسعه قابلیت‌های هوش مصنوعی و نقش آن در موقعیت‌ و صنایع مختلف موجب گردیده، تا سرمایه‌گذاران به‌مانند فناوری‌های نوظهور گذشته […]

fa_IR