بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

معرفی اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تجارت خاورمیانه
سعید عصمتی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
احمد بوذری
احمد بوذری
رئیس هیئت مدیره
مبکو
محدثه عصمتی
نایب رئیس هیئت مدیره
fa_IR