بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

تجارت هلدینگ

مأموریت

توسعه شبکه سرمایه گذاری و سرمایه پذیری پایدار و چابک

چشم‌انداز

رهبری بازار سرمایه گذاری پر بازده در خاورمیانه

ارزش‌ها

شفافیت در عملکرد

پایبندی به تعهدات

پاسخگویی به ذینفعان

نوآوری تطبیق پذیر در خلق فرصت‌های اقتصادی

fa_IR