پروژه شهرک صنعتی خاورمیانه

دسته بندی

پروژه ها

درمورد این پروژه

احداث شهرک صنعتی از نیازهای داخلی کشورهای در حال توسعه است و ایجاد شهرک های خصوصی در چارچوب سیاست های دولت مبنی بر حمایت از بخش خصوصی انجام می گیرد . اما مهمترین علت راه اندازی شهرک صنعتی استان تهران کمبود سطح زمین صنعتی با توجه به تقاضای زمین صنعتی می باشد .از سوی دیگر برنامه ریزی توسعه صنعتی منطقه ای و نیز انتقال و ساماندهی صنایع موجود در سطح شهر تهران را می توان از دیگر علل اجرای این پروژه برشمرد .ایجاد این شهرک موجب متمرکز نمودن صنایع ، نظارت دقیق تر و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی خواهد گردد وباعث کاهش هزینه های بازاریابی و جلوگیری از راکد شدن سرمایه است . این شهرک در نظر دارد نسبت به کاهش هزینه ها و افزایش سود و قدرت رقابتی اقدامات موثر و چشمگیری به عمل آورد . همچنین احداث این شرکت موجب استفاده صاحبان صنایع از مواد اولیه یا باز یافتی یکدیگر شده و منجر به کاهش استفاده از منابع و بهره وری در انرژی خواهیم بود .این شهرک در زمینی به مساحت ۵۴ هکتار واقع در استان تهران وشهرستان ری با کاربری صنعتی احداث گردد.از مزایای این طرح فاصله زیاد آن با مناطق شهری می باشد که امکان انتقال صنایع آلاینده شهر تهران را به این شهرک فراهم می آورد .این شهرک با توجه به قابلیت های فراوان و امکانات صنعتی همچنین مطالعات زیست محیطی صورت گرفته می تواند میزبان صنایعی از قبیل چرم ، صنایع غذائی ،نساجی ،سلولوزی،فلزی ، شیمیایی ، داروئی، برق و الکترونیک ، کشاورزی ،نفت وگاز ،پسماند و… باشد . در طرح توسعه این شهرک ۲۰۰ هکتار از زمین های مجاور با شهرک صنعتی در حال مطالعه بوده که می تواند این شهرک را به قطب صنعتی ایران تبدیل نماید .