وبلاگ

Enterview

مصاحبه سعید عصمتی در کاخ مردمی جشنواره فجر ۳۵

  |   اخبار گروه

عصمتی : به دنبال فیلم های شعاری نیستم .

سعید عصمتی تهیه کننده سینما در مصاحبه ای که با جراید و خبرنگاران در محل کاخ جشنواره مردمی  فجر داشت به موارد مهمی از جمله نقاط قوت و ضعف جشنواره اشاره نمود .

همچنین از ایدئولوژی خود در مورد تهیه و ساخت فیلم گفت و بر این موضوع تاکید کرد که به دنبال فیلم های شعاری و کلیشه ایی نیستم .

 

                                        متن خبر