شرکت کشت و صنعت اسوه

logo-osveh
  1. آماده سازی، مطالعه و احیاء اراضی جهت بهره برداری در زمینه کشاورزی، دامپروری، زراعت، باغداری، فضای سبز و آبزیان

  2. ایجاد صنایع تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف

  3. ایجاد دامداری صنعتی و کشتارگاه

  4. شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، دولتی و غیردولتی

  5. عقد قراردادهای خرید و یا مشارکت با تولیدکنندگان  داخلی علوفه و خوراک دام و طیور