درخواست همکاری

درخواست همکاری خود را با پر کردن فرم برای ما ارسال نمایید.

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن (الزامی)

موضوع همکاری

توضیحات

بارگذاری پرونده

فرصت های شغلی

  • مدیران با سابقه جهت پخش مواد غذایی
  • کارشناس تجارت الکترونیک جهت اپراتوری سایت
  • مدیران مالی آشنا به بودجه نویسی و تأمین منابع مالی
  • کارشناس بازرگانی خارجی و با سابقه در بازارهای روسیه
  • فردی آشنا با مدیریت حمل و نقل عمومی (اتوبوس رانی شهری)
  • فردی مسلط و با سابقه در امور صرافی (حداقل ۵ سال)